Equip directiu

La Comissió Delegada del patronat té com a funcions el direccionament estratègic, la supervisió operativa i el suport a l'equip tècnic.

Els membres de la Comissió Delegada representen la cadena de valor del clúster i les empreses associades a CENFIM. Hi són representats fabricants de diferents especialitats productives de l'hàbitat, proveïdors i distribuïdors.

La Comissió assigna als patrons àmbits de responsabilitat a CENFIM atenent a la capacitació per la seva experiència i la tipologia d'activitats de la seva empresa:

  • Sr. Ramon Gabarró (Gabarró Hermanos), president: comunicació i relació amb els associats
  • Sr. Anton Bentanachs (Arquetypo): contract retail i altres
  • Sr. Esteve Vergés (Silleria Vergés): innovació en producte
  • Sr. Carlos Mengual (Ferreteria Mengual): integració de sistemes i plataformes B2B i B2C
  • Sr. Santiago Riera (Rierge): innovació en tecnologies i processos productius
  • Sra. Mònica Grau (FEDE): internacionalització
  • Sr. Oriol Gurdó (Fusteria Gurdó): contract hospitality
  • Sr. Jordi Pallarés (Griferia Rovira): contract hospitality
  • Sr. José Bertolín (Grupo Lober): contract hospitality

La Comissió Delegada es reuneix amb periodicitat bimensual. A més dels empresaris de l'equip directiu, assisteix a la mateixa el director de CENFIM.