DtMueble

Innovació en productes de mobiliari a través del Design Thinking i la Detecció de Tendències

Resum

Projecte orientat a incrementar les capacitats de les empreses en la gestió de la innovació en producte i a millorar l'orientació al mercat dels productes desenvolupats. Participen en el projecte cinc empreses associades a CENFIM treballant en dos eixos: i) aplicació de la metodologia del Design Thinking i ii) gestió del coneixement de noves tendències.

Període d'execució: 23/07/2015 - 31/03/2016

Resultats d'utilitat per a las empreses

  • Metodologia per a l'aplicació del Design Thinking. I adaptació individualitzada per empresa
  • Coneixement actualitzat de tendències estètiques d'aplicació en hàbitat

Finançament

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINETUR). Programa de Suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI), convocatòria 2015. Ref. AEI-010400-2015-306.

Web

http://dtmueble.amicmoble.org/

Participants