FACET

FACET - Furniture sector Avant-garde Creativity and Entrepreneurship Training

Resum

FACET té com a objectiu desenvolupar eines innovadores per a la formació en creativitat i emprenedoria per al sector moble i hàbitat d'utilitat tant en la formació inicial (FP), com per la formació continuada de treballadors.

S'analitzaran les necessitats competencials dels professionals del sector en què és relatiu a la creativitat i l'emprenedoria. A partir d'aquestes, es desenvoluparà un itinerari formatiu i un curs online. Les feines d'aprenentatge contemplaran la realització de treballs reals.

Període d'execució: 01/11/2018 - 30/04/2021

 

Resultats transferibles a les empreses

  • Anàlisi de la situació actual i necessitats de les empreses/professionals del sector moble i hàbitat en el que fa referència a la creativitat i emprenedoria.
  • Material formatiu i eines d'aprenentatge basades en el treball en 7 idiomes.
  • Possibilitat de participar en el curs pilot durant el desenvolupament del projecte.

 

Finançament

Agència italiana del programa Erasmus+ Ref. 2018-1-IT01-KA202-006734

 

Participants