Rzeszów (Polònia), 25 de juliol de 2017

Els 6 socis que formen el consorci d'aquest projecte, que coordina CENFIM, han analitzat a la seu de l'empresa Danmar (Rzeszów, Polònia) el progrés del projecte europeu BOSS4SME, per a la formació dels responsables de vendes on-line a les empreses de mobiliari.

BOSS4SME és l'acrònim del projecte Boosting Online Cross-Border Sales for Furniture and Households SMEs, que té com a objectiu facilitar la formació personalitzada dels directors de vendes en el canal on-line d'empreses de fabricació i distribució minorista de mobiliari i altres productes per a l'equipament de la llar.

La primera fase del projecte ha identificat quines estratègies guanyadores apliquen les empreses líders en comerç electrònic del moble i hàbitat. Per això, s'ha analitzat l'estructura, recursos i continguts de nombroses webs a Europa i s'ha identificat quines pràctiques són més eficients per a possibilitar un elevat tràfic internacional de visites. L'anàlisi ha utilitzat tècniques de regressió multivariant per identificar les variables amb major incidència en termes d'atracció de trànsit i índex de conversió de visites a la web en vendes.

Un cop detectades les pràctiques guanyadores, la següent fase del projecte consistir en identificar els continguts formatius necessaris per a poder desenvolupar aquestes pràctiques. Aquest treball es realitzarà pels socis del projecte especialitzats en formació i serà validat després per les associacions empresarials mitjançant enquestes a directius i tècnics d'empreses.

En fases posteriors del projecte es desenvoluparan els continguts formatius i l'eina on-line de formació que permetrà personalitzar l'itinerari formatiu a seguir, atenent tant a les necessitats del professional en qüestió, com de la situació de partida específica de cada empresa

A més de CENFIM, coordinador del projecte, participen en el projecte BOSS4SME les associacions empresarials espanyoles del moble AMIC i AMUEBLA, CCS (expert en mitjans digitals), EUROCREA MERCHANT (expert en qualitat en formació) i Danmar (desenvolupadors d'e-learning). BOSS4SME és un projecte cofinançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea en la modalitat d'associació estratègica per a formació professional.

Més informació: www.boss4sme.com