El darrer dimecres 16, el clúster CENFIM va organitzar un taller d'Economia Circular centrat en les empreses d'hàbitat i contract. La sessió va comptar amb la col·laboració de les empreses especialistes en economia circular Simpple i Inèdit i la representació de les línies de subvenció per a aquest tipus de projectes de la mà d'ACCIÓ i l'Agència de Residus de Catalunya. Seguidament es va realitzar el taller, que va facilitar als assistents realitzar un esbós de l'estratègia a seguir en la seva empresa.

El taller ha estat el punt de partida per iniciar futures activitats i actuacions en economia circular juntament amb entitats clau i grups d'interès del sector. Va tenir lloc el passat dimecres 16 d'octubre a la seu d'ACCIÓ a Barcelona i es va estructurar en tres blocs: un primer d'explicació sobre instruments legislatius i voluntaris d'economia circular, un segon sobre línies de subvenció per a projectes d'aquest àmbit i un tercer de taller pràctic. 

En la primera part de la sessió, Joaquim Solana, Director de CENFIM, va obrir la jornada reflexionant sobre la importància d'adaptar l'estratègia en economia circular de cada empresa a la seva posició en la cadena de valor i mercat. Seguidament, Julio Rodrigo, va presentar amb detall el terme d'economia circular, en contraposició de la coneguda economia lineal, seguit d'una profunda anàlisi DAFO centrat en el sector del moble. Va complementar la presentació Juan Carlos Alonso de Simpple, entrant en detall sobre els diversos instruments (legislatius i voluntaris) i altres estratègies que poden ajudar a les empreses en la seva transició a una economia més circular segons la seva posició en la cadena de valor, la tipologia de producte, el canal de distribució i la ubicació geogràfica.

A continuació, Jordi Oliver d'Inèdit, ens va presentar el context en el qual s'emmarca actualment l'economia circular, els factors i estratègies clau d'aquesta i diferents casos pràctics on s'ha aplicat diversos recursos alineats amb l'economia circular. 

Durant la segona part de la sessió Maite Ardèvol d'ACCIÓ i Alfred Vara de l'Agència de Residus de Catalunya van introduir les diferents línies de finançament per a projectes d'I+D+i que contemplen l'aplicació dels principis de l'economia circular en l'àmbit de producte, processos i organització. 

Finalment, en l'últim tram de la jornada, es va desenvolupar l'activitat pràctica en la qual els assistents van formar grups de 4/5 persones per debatre els instruments més adequats segons un cas concret de l'empresa. Això els va permetre iniciar un exercici de reflexió sobre les possibilitats i prioritats a aplicar en la seva pròpia empresa.

Aquest taller marca el punt d'inici a una sèrie de jornades que tenen com a objectiu la profundització i reflexió sobre com l'economia circular pot ser aplicada a les diferents empreses del sector de l'hàbitat i el contract.