El projecte EASIMS formarà als gestors de qualitat de les PIME manufactureres en gestió en processos per a implementar un sistema integrat de gestió: processos de qualitat, mediambient i seguretat i salut. El projecte, que està finançat pel programa Erasmus+, està coordinat per CENFIM i comptarà amb la participació de sis entitats europees.

La gestió integrada de processos de qualitat facilita a les empreses implementar i desplegar les seves estratègies. Tradicionalment, les empreses gestionen de forma individual el processos de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. La gestió integrada permet guanyar en eficàcia al abordar de forma conjunta aquests processos, amb els conseqüent rapidesa en la implementació i estalvis en el seu manteniment.

El caràcter innovador de l’enfoc d’EASIMS és centrar la formació en la gestió per processos i no pas en el coneixement dels requisits de les normes. Una cosa és conèixer les fites que marquen les normes i una altra saber quin són els processos més adequats per a implementar-ho a una PIME manufacturera.

Aquesta aproximació innovadora permet a les empreses PIME, que no poden assignar grans recursos especialitzats en la gestió de la qualitat, implementar una gestió per processos que aportarà eficiència a l’empresa i, si ho vol, acomplirà els requisits per a poder ser certificada.

El projecte identificarà quines són les competències necessàries per a un gestor de la qualitat integrada, establirà un itinerari formatiu i desenvoluparà els continguts formatius necessaris. Addicionalment, posarà en marxa una eina informàtica per a facilitar als gestors la implementació del pla a les seves empreses.

El clúster CENFIM és el coordinador d’un consorci que inclou: la Unió Europea de Fabricants de Moble, l’institut de formació professional Meroni de Itàlia, l’Associació de fabricants AMUEBLA de Múrcia, el Centre Tecnològic de la Fusta i el Moble francès FCBA, l’empresa polonesa de software educacional DANMAR i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El projecte està finançat pel programa Erasmus+ i té una durada de 28 mesos.