La cooperació entre quatre entitats: AIDIMME (Comunitat Valenciana), CENFIM (Catalunya) i CETEM i AMUEBLA (ambdues de la Regió de Múrcia), ha fet possible definir una guia per a que les empreses del Sector del Moble puguin integrar-se a la Indústria 4.0 de forma gradual, seguint unes pautes i amb eines útils per a recórrer aquest camí.

Segons l'estudi realitzat dins del projecte, el promig de les empreses del sector entrevistades tenen un nivell de digitalizació dos graons per sota del conjunt de la indústria espanyola, que de per sí no està al grup capdavanter de la indústria europea. I segons totes les senyals que marquen el futur de la indústria, la digitalizació és la millor forma per assegurar la supervivència de les nostres empreses.

Per a poder avançar en la digitalizació amb majors garanties d'èxit, s'ha descrit un Model que mostra una referència clara sobre els objectius a assolir a qualsevol empresa del sector del Moble que vulgui integrar-se plenament a la Indústria 4.0. Partir d'una referència establerta per una tercera part de forma objectiva i amb coneixement de causa, facilita decidir si aquest és el punt al que es vol arribar i, segons el cas, és més fàcil pujar o baixar el llistó sobre la marca ja establerta.

Una vegada definits els objectius a assolir, a l'estudi es disposa d'un Full de Ruta Sectorial que mostra un conjunt d'accions a desenvolupar a cada àrea de l'empresa, definides de forma senzilla i comprensible, l'execució seqüencial de la qual permetria realitzar avanços progressiuss en aquestes àrees. La Fulla de Ruta Sectorial es presenta com un model multinivell, de manera que permet a cada empresa avançar en les diferents àrees de forma independent, podent aconseguir un nivell diferent en cada una d'elles, en funció de les seves prioritats i interessos.

Per a facilitar l'avanç en les diferents árees de l'empresa, s'han definit fitxes dels principals habilitadors digitals. Amb aquestes fitxes es donen referències útils i, sobre tot, pràctiques per a que qualsevol empresa interessada en començar o continuar amb la digitalizació del seu negoci i especialment dels seus processos, pugui tenir una visió àmplia encara que adaptada al Sector de la utilitat que tenen aquestes tecnologies principals que conduiran a la transformació digital.

Les tecnologies recollides a les fitxes són les següents: Entorns de treball col·laboratius, Plataformes de fabricació B2B, Plataformes e-commerce B2C i B2B, Sistemes ERP, Sistemes MES, Sistemas CRM, Sistemas BI, Fabricació additiva amb plàstic i metall, Robòtica en producció, Robòtica en logística, Robòtica col·laborativa, Data Analytics - Big data, Intel·ligència artificial - Machine learning, Sensors i sistemes en els processos de fabricació de mobiliari i Sensors i sistemes en productes del hàbitat.

La publicació d'aquesta guia que porta per títol Anàlisi de viabilitat per a la implantació de la Indústria 4.0 en el Sector de l'Hàbitat, ha estat possible gràcies a la col·laboració de les quatre organizacions esmentades al marc del projecte HABITAT 4.0. Aquest projecte ha estat finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el marc de la convocatòria 2017 de suport a Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

Es pot accedir a aquesta guia de forma gratuïta Guía