• COVID-19

    Recopilación de información Covid-19 para la gestión de la empresa

Jornada “Eines pel finançament de la innovació a l’empresa”

El dia 23 d’octubre es va celebrar la jornada “finançament de la innovació a l’empresa”, orientada a facilitar una visió global dels instruments de finançament públic de la innovació a l’empresa i dels incentius fiscals per a questa activitat.

La jornada ha estat organitzada pel clúster CENFIM en coordinació amb la Xarxa de clústers catalans i s’emmarca en un cicle de jornades sobre innovació liderat pel Clúster de materials avançats.

La jornada ha aportat una visió 360º de les diferents estratègies i eines pel finançament de la innovació a l’empresa. S’ha celebrat al Beauty Hub del Clúster Beauty i ha comptat amb la participació de tècnics que han descrit, d’una banda, els principals programes d’ajuts públics des de les administracions autonòmica, estatal i europea i, d’altra, els incentius fiscals per a la innovació.

La jornada ha arrencat amb una presentació de caire general per part de Joaquim Solana, clúster manager de CENFIM, que ha analitzat la necessitat d’un enfocament estratègic de la innovació a l’empresa. El primer pas és dibuixar el portfolio de projectes d’innovació i explorar per a cada un d’ells quin és el programa públic adequat atenent, molt especialment, al grau de maduresa tecnològica de la innovació a desenvolupar, el que es coneix com a technology readiness level (TRL), el volum d’inversió i la col·laboració amb agents externs.

La perspectiva d‘ajuts de la Comissió Europea, ha estat a càrrec de Riánsares Lopez, International RD and Innovation Project Manager, Business Innovation Unit d’ACCIÓ. Ha explicat el suport d’ACCIO per a les empreses que volen participar en els programes de la UE i ha centrat la seva presentació en els diferents mecanismes de participació per a les empreses en el programa Horitzó 2020 a on ha destacat el programa SME instrument de l’agència EASME. També ha fet un apunt dels canvis que s’esperen pel nou programa marc Horizon Europe 2021-2027.

Emilio Iglesias, cap de l’àrea del Departament de Promoció Institucional i Cooperació Territorial y Direcció de Programas de la UE del CDTI, ha presentat el suport d’aquesta entitat a les empreses: finançament de la I+D+i, internacionalització i ajuda a les empreses. Ha donat una visió panoràmica dels diferents ajusts i s’ha centrat en els programes: Proyectos de I+D, CIEN i Cervera.

Joan Comas, gerent de l’àrea de projectes d’R+D i innovació d’ACCIO, ha fet un repàs general de les activitats d’ACCIO en suport de les empreses: innovació empresarial, innovació internacional i tecnologia per a l’empresa. Ha presentat amb detalls els instruments: Comunitats RIS3CAT, cupons a la innovació, INNOTEC i Nuclis d’R+D.

L’anàlisi dels incentius fiscals per a inversions en R+D+I ha estat a càrrec de Gustavo Castillo de l’empresa Evalue consultores, que ha presentat els serveis d’assessorament a les empreses que facilita la seva empresa en aquest àmbit. Ha analitzat la deducció fiscal per a inversió en I+D i les bonificacions a la Seguretat social per a la contractació de personal investigador. Ha desenvolupat un exercici pràctic que ha permès quantificar els estalvis fiscals dels que pot ser una empresa que realitzi activitats d’innovació.

Finalment, els ponents han participat en una taula rodona, que s’ha centrat en bones pràctiques en les sol·licituds per a les empreses que volen participar en programes públics de suport a la innovació. Els assistents han formulat dubtes concrets sobre comptabilitat i gestió dels ajuts i dels incentius fiscals.

 

Properes activitats

Agenda

Notícies

  • El teletreball, pràctica creixent a nivell mundial a causa de la crisi del coronavirus, ha arribat per a quedar-se. En l'última sessió trendsTALK, que organitzem mensualment des de CENFIM, xerrem d'aquest tema amb la trendshunter Pepa Casado i amb Oriol Ventura, product manager de l'empresa fabricadora de mobiliari d'oficina, JG Open Systems.

    Segons Global Workplace Analytics, una quarta part de la força de treball treballarà des de casa diversos dies de la setmana a la fi de 2021. Això suposa grans canvis en l'àmbit professional que, a més, afecten també l'àmbit personal.

  • Quin és el futur immediat, pròxim i llunyà que li espera al retail? Aquestes són les tres situacions que s'hem abordat des de CENFIM en el trendsTALK d'abril, de la mà de la trendshunter Pepa Casado i el director de retail de KaveHome, Jordi Geli.

    El futur del retail és ara mateix incert: a Itàlia les vendes en botigues minoristes han caigut un 50%, a la Xina un 25% i als EUA han tancat ja un 50% de les botigues. Però no tot és descoratjador, també han nascut noves oportunitats en el món online i sobretot en la hibridació amb el món offline.

  • La colombiana Ana Hernández i el belga Christophe Penasse, socis fundadors de Masquespacio, ens van explicar el repte de convertir el que anava a ser un hotel convencional, en el qual és avui The Student Hotel Barcelona Marina. L'encàrrec d'aquest concepte d'hotel-campus cosmopolita internacional, només per a estudiants, va ser clau per a la introducció d'aquest estudi creatiu en el món dels projectes contract.

  • En el Contract Essential People del 2 d'abril de 2020, organitzat per CENFIM, Diego Gronda ens va explicar com va abordar l'encàrrec de l'hotel Ikos Andalusia. L'arquitecte va revelar com va resoldre el principal repte que va ser posar l'experiència de l'hoste en el centre de tot ja que, segons les seves paraules, “l'experiència de l'hoste va ser el que va definir l'arquitectura i l'interiorisme i no a l'inrevés”. Primer es dissenyava l'experiència de l'hoste, després el màster pla, a continuació, l'arquitectura i finalment el paisatgisme i l'interiorisme.